Site logo

Brussel-Compost


Kwaliteitsvolle groencompost uit uw tuinafval !

Wie zijn we?

NL / FR

Brussel-Compost N.V. is een dochtermaatschappij van Net Brussel. Philip Robinet is exploitatiedirecteur.


Aandeelhouders

Net Brussel is aandeelhouder voor 60% en Indaver voor 40%.


Opdracht

Recyclage en valorisatie van het tuinafval van het Brussels gewest door er een kwaliteitsvolle groencompost van te maken.

1 ton tuinafval geeft ongeveer 500 kg groencompost

Brussel-Compost produceert dus jaarlijks tussen 9.000 en 10.000 ton groencompost


Een kort overzicht


  • 2002 : Oprichting van Brussel-Compost door het Agentschap Net Brussel en Essent Milieu België (er zijn tuinafvalophalingen in de 6 gemeenten van het Brussels gewest)
  • 2006 : Installatie van de tent om de geurproblemen te vermijden die kunnen voorkomen in de eerste dagen van het composteerproces
  • 2010 : Verandering in de aandeelhouders. Het bedrijf Debree koopt de aandelen van Essent over
  • 2011 : Indaver neemt de aandelen van Debree over
  • 2012 : Tuinafvalophaling huis-aan-huis (of inzamelpunten) door Net Brussel in de 19 gemeenten van het Brussels gewest
Acceptatievoorwaarden voor aanlevering van groenafval bij Brussel-Compost
© 2012-2020 Brussel-Compost - Broquevillelaan 12 - 1150 Brussel - Contacteer-ons!